Nometne „Have Fun 2021”

PIETEIKUMS

 

Cienījamie vecāki!

Lai Jūsu bērnam būtu viegli iekļauties  nometnes dzīvē, kā arī lai atvieglotu nometnes vadītāja darbu, lūdzam sniegt mums šādu informāciju:

 

 

Bērna vārds, uzvārds

 

Personas kods

 

Izglītības iestāde un klase, kurā mācās šobrīd

 

Dzīvesvietas adrese, tālrunis

 

Vecāku vai aizbildņu kontakttālruņi  un e-pasta adrese

 

 

Vai Jūsu bērnam ir kādas īpašas rakstura iezīmes un psiholoģiskās īpatnības (histērijas lēkmes, bailes, liela emocionalitāte, nervozitāte), par  kurām vajadzētu zināt nometnes pedagogiem?

 

 

Vai Jūsu bērnam ir veselības problēmas (alerģijas pret ēdieniem, smaržām, medikamentiem, ir bijušas traumas, hroniskas slimības utt.)?

 

 

 

Vai Jūsu bērns ir iepriekš piedalījies nometnēs?

 

Jūsu bērna raksturīgais interešu loks

 

Ar nometnes sadzīves apstākļiem un darba kārtību esam iepazīstināti      Jā     Nē

 

Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa!

 

Jūsu vārds, uzvārds

 

 

 

Datums